Een pracht plaatje

Met haar mooie mantelpakje

Met haar vlugge vlotte hoed

Met haar lieve groote kijkers

En haar dito kleine voet

Met haar leuk en guitig snuitje

Met haar kwieken pagekop

Met haar inviteerend mondje

Viel zij ook den diender op

Halt! U heeft geen rijwielplaatje!

Riep hij met zijn hand omhoog

En haar lieve linker oog keek

Héél diep in zijn ‘rechter’ oog …..

En zijn hand ging naar beneden

Zakte willoos langs zijn jas:

Hij begreep, dat zóó iets aardigs

Zelf een rijwielplaatje was.

Auteur:  Cline Doornbos

                               10-09-1924