Einde Koperen kwitantie

Het rijwielplaatje afgeschaft!

Heel fietsend Holland juicht!!

Dat dit besluit veel bijval vindt,

Weest dáár van overtuigd!

Wat gaf me dát een narigheid,

Dat akelige ding,

Zooals het daar onoog'lijk aan

Zoo menig jasje hing.

Dat plaatje heeft veel geld gekost

Uit vaak een kleine beurs;

Het was een onding voor 't publiek

En voor de controleurs.

Het was onsympathiek gedoe

Ook voor den ambtenaar,

Maar die loert niet meer om den hoek,

Die vraagt er niet meer naar!

Ach, als je 't soms vergeten had,

Al had je 't ook betaald,

Dan werd je tóch nog flink beboet

Je fiets soms "aangehaald".

Wel aardig, dat deez' nieuwe lent'

Een nieuw geluid ons gaf:

Totdusver kwam er steeds iets bij,

Nu gaat er eens wat af!…

Wij fietsen nu weer vrij door 't land

(Met "vrij" dan te verstaan,

Dat  j'op je fiets nu plaatjesloos

            Je gangetje kunt gaan).

Maar naast dat goede rijwielnieuws

Stond nóg iets in de krant,

Waardoor bij mij de vraag rijst van:

"Hoe kom ik aan een band?"…

Dat pláátje is wel afgeschaft,

Men peddelt dus voor niets,

Maar als ik nou geen banden krijg,

Wat doe'k dan met een fiets?…

——————————————–

Geen plaatje meer!

Het rijwielplaatje afgeschaft!

Heel fietsend Holland juicht!!

Dat dit besluit veel bijval vindt,

Weest dáár van overtuigd!

Wat gaf me dát een narigheid,

Dat akelige ding,

Zooals het daar onoog'lijk aan

Zoo menig jasje hing.

Dat plaatje heeft veel geld gekost

Uit vaak een kleine beurs;

Het was een onding voor 't publiek

En voor de controleurs.

Het was onsympathiek gedoe

Ook voor den ambtenaar,

Maar die loert niet meer om den hoek,

Die vraagt er niet meer naar!

Ach, als je 't soms vergeten had,

Al had je 't ook betaald,

Dan werd je tóch nog flink beboet

Je fiets soms "aangehaald".

Wel aardig, dat deez' nieuwe lent'

Een nieuw geluid ons gaf:

Totdusver kwam er steeds iets bij,

Nu gaat er eens wat af!…

Wij fietsen nu weer vrij door 't land

—————————————-

(Met "vrij" dan te verstaan,

Dat j'op je fiets nu plaatjesloos

Je gangetje kunt gaan).

—————————————

Maar naast dat goede rijwielnieuws

Stond nóg iets in de krant,

Waardoor bij mij de vraag rijst van:

"Hoe kom ik aan een band?"…

Dat pláátje is wel afgeschaft,

Men peddelt dus voor niets,

Maar als ik nou geen banden krijg,

Wat doe'k dan met een fiets?…

——————————————–

Het Rijwielplaatje

Rust in vrede, rijwielplaatje,

ach uw heengaan smart ons niets.

Wil voor eeuwig van ons scheiden,

leve ….. onze vrije fiets.

Op de borst geen ridderorde,

voor belasting eerlijkheid.

En al moppert de ontvanger,

dat gemodder zijn we kwijt.

Weg die rijwielplaatjes handel,

weg die dure gapperij.

Zwijntjesjagen zal wel blijven,

(fietsendief)

maar het plaatje is voorbij.

Voor wie schrale lonen beuren,

En toch veel “trappen” gaan.

Is de vrije fiets een wonder,

dat wel in de krant mag staan.

Vrijer zal de jeugd gaan trekken,

zuchten komen niet meer voor.

Als een schat haar rijwielplaatje,

bij een dikke kus verloor.

Is dit heengaan niet een teeken,

van de grooten nieuwe tijd?

Van de menschelijke vrijheid,

rustende op verdraagzaamheid.

Koos Speenhof

3 mei 1941 – Rotterdams Nieuwsblad

——————————————–

Het einde van het rijwielplaatje

Rust in vrede rijwielplaatje

Ach uw heengaan smart ons niet

Wil voor eeuwig van ons scheiden

Leve … onze vrije fiets

Op de borst geen ridderorde

Voor belasting-eerlijkheid …..

En al moppert de ontvanger

Dat gemodder zijn we kwijt

Geen bekeuring meer te duchten

Afgeschaft en klaar is Kees!

Goed gezien van de regeering

Geen gesnor meer langs de wegen

En geen:rijwielplaatjesvrees

Al die mikmak is voorbij

En de fietser is al trappend,

Als een wandelaar zoo vrij

Nu de bussen minder rijden

En de treinen over slaan

Is het rijwiel toch de uitkomst

Voor wat snel op weg moet gaan

Als de banden niet ontbreken

Want die raken ook al foets

Is het fietsje met zijn trapkracht

Onze rijke weeldekoets

Weg die rijwiel plaatjes-handel

Weg die dure gapperij

Zwijntjes-jagen zal wel blijven

Maar het plaatje is voorbij

Voor wie schrale loonen beuren

En toch veel uit trappen gaan

Is die vrije fiets een wonder

Dat wel in de krant mag staan

Vrijer zal de jeugd gaan trekken

Zuchten komen niet meer voor

Als een schat haar rijwielplaatje

Bij een dikken kus verloor

Is het heengaan niet een teeken

Van den grooten, nieuwen tijd?

Van de menschelijke vrijheid

Rustend op verdraagzaamheid?

J.H. SPEENHOF,  20-05-1941

——————————————–

RUST (ROEST) IN VREDE

Rust in vrede, rijwielplaat

Ach u heengaan smart ons niet.

Wil voor eeuwig van ons scheiden,

leve onze vrije fiets.

Op den borst geen Ridderorde,

voor belasting eerlijkheid.

En al moppert den ontvanger,

dat gemodder zijn we kwijt.

Weg die rijwielplaatjeshandel.

Weg die dure gapperij.

*Zwijntjesjagen zal wel blijven,

maar het plaatje is voorbij.

Voor wie de schrale lonen beuren,

en toch veel uit trappen gaan,

is de vrije fiets een wonder,

dat wel in de krant mag staan.

Vrijer zal de jeugd gaan trappen,

zuchten komen niet meer voor.

Als een schat haar rijwielplaatje,

bij een dikke kus verloor.

Is dit heengaan niet een teken

van de groote nieuwe tijd?

Van de menschenlijke vrijheid,

Rustend op verdraagzaamheid.

*kleine diefstallen (cj)

Koos Speenhof,   mei 1941

——————————————–

Geen plaatje meer!

Het rijwielplaatje afgeschaft!

Heel fietsend Holland juicht!!

Dat dit besluit veel bijval vindt,

Weest dáár van overtuigd!

Wat gaf me dát een narigheid,

Dat akelige ding,

Zooals het daar onoog'lijk aan

Zoo menig jasje hing.

Dat plaatje heeft veel geld gekost

Uit vaak een kleine beurs;

Het was een onding voor 't publiek

En voor de controleurs.

Het was onsympathiek gedoe

Ook voor den ambtenaar,

Maar die loert niet meer om den hoek,

Die vraagt er niet meer naar!

Ach, als je 't soms vergeten had,

Al had je 't ook betaald,

Dan werd je tóch nog flink beboet

Je fiets soms "aangehaald".

Wel aardig, dat deez' nieuwe lent'

Een nieuw geluid ons gaf:

Totdusver kwam er steeds iets bij,

Nu gaat er eens wat af!…

Wij fietsen nu weer vrij door 't land

(Met "vrij" dan te verstaan,

Dat j'op je fiets nu plaatjesloos

Je gangetje kunt gaan).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Maar naast dat goede rijwielnieuws

Stond nóg iets in de krant,

Waardoor bij mij de vraag rijst van:

"Hoe kom ik aan een band?"…

Dat pláátje is wel afgeschaft,

Men peddelt dus voor niets,

Maar als ik nou geen banden krijg,

Wat doe'k dan met een fiets?…

——————————————–

Per kar en per fiets

Nu d'auto's hier zijn opgelegd,

Benzine moet gespaard,

Nu is de eer zoowaar weer aan

Het vaak versmade paard.

De taxi's liggen in den hoek,

Het rijtuig met koetsier

Viert weer triomf en d'autobus

Werd weer een Jan Plezier.

De vrachten tast men thans weer op

Een oude sleeperskar

En Kees de voerman grijnst met recht:

"Ze moete mèn wir, war?!"

Waar thans de automobilist

Langs holle wegen staart,

Daar zegt hij met een variant:

"Mijn auto voor een paard!"

Getapt is alom in het land

Thans ook het stálen ros;

Wie vroeger in een auto lag,

Die trapt er nu op los!

En had men zich de luxe van

Chauffeur gepermitteerd

Dan heeft men hem per tandem gauw

De "vóórtrap" aangesmeerd.

Per paard en wagen of per fiets

Trekt Holland er op uit,

Waardoor de vaart van snelheidsdood

Voorloopig is gestuit.

Een ander voordeel van verkeer

In zeer vertraagden trant

Is dat men thans pas eens goed ziet

De schoonheid van ons land!

——————————————–

Fiets

Ze stond er al jaren

De stof te vergaren;

Door niemand gezocht

En bijna verkocht.

Werd nimmer bekeken,

Door ieder ontweken;

Ze roestte geducht

En snakte naar lucht.

Was zeer overbodig,

Sinds lang niet meer noodig;

Een gammel model

Met zeer schorre bel.

Een rasechte flodder,

Verzot op de modder;

Had altijd gepiept,

Was dikwijls gekiept.

Zat zeer ongelukkig

Liep meestal wat snukkig;

Deed altijd zoo zot,

Was dikwijls kapot.

Liet graag zich betrappen,

Te vies om te gappen;

Een prul van een kast

Geen nut maar een last.

Te stroef om te sturen,

Hing 't liefst tegen muren;

Kortom: een "mesjien"

Da'k niet meer wou zien!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ik moet me vergissen,

Hoe kon ik haar missen;

En zei zoo maar iets

En waardeer thans… m'n fiets!