Limited Edition

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

 

De nieuwe en verbeterde catalogus|
Rijwielbelastingplaatjes RWB-8 is uit.

Door overmaking van  € 8.25 op NL77 INGB 0001615430,
t.n.v. C. de Jong, onder vermelding van “catalogus RWB-8 
en vermelding van uw naam en volledige adres” ontvangt
u, na ontvangst van uw betaling, binnen vijf (5) werkdagen
uw bestelling franco thuis.

 

Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen