Hierbij het belastingplaatje.

Lieve menschen, ’t is geen praatje,

doch het is warempel waar:

’t komt er nog voor ’t eind van ’t jaar.

Dertig duppies moet je schuiven.

Wat zal de minister gnuiven,

als die drie millioen hij int

van zijn lieven rijwielvrind.

Als nu maar die goede duiten

niet verdaan aan oorlogsschuiten

Worden en om zwaar geschut

’s Lands kas weer wordt uitgeput !

Liever zien we vredesdaden:

goede wegen, rijwielpaden.

Krijgen wij die voor ons geld,

dan ’t stiekum neergeteld.

Een millioen belastingplaten !

Hand’laar – houd ze in de gaten

Goed begrepen ? Goed verstaan ?

I e t s  verdient ge licht er aan.

 

 

 

 

De  Nieuwe  Rijwielbelasting.

 

Deftig draagt thans mijn sigaartje

Om het bruine lijf den band

Die mij komt op idem zooveel

Voor de schatkist van het land

’t Ding dat geurt nu op mijn kosten

Met het sieraad van den straat

’t Acht zich minstens zoo verdienst’lijk

Als een onbekende soldaat.

d’ Onderscheiding was tot heden

Zeker eenig in haar soort;

Van zoo’n nieuwe schatkist-orde

Had hier niemand nog gehoord

Maar nu heeft de kas-minister

Door ’t succes geïnspireerd

Voor verdienste ook mijn rijwiel

Met zoo’n dingetje vereerd

Dat voelt zich nu veel voornamer

Dan die mis’lijke sigaar

Want het krijgt –ik zal betalen-

Nieuwe spullen ieder jaar

Wil ik het op straat vertoonen

’t Voorschrift luidt dan: “groot tenue”

‘k Vrees dat straks nog een medaille

Siert mijn stomme paraplu

Mijn versleten bruine schoenen

En m’n oude strooien hoed

Zien ook –neem het hun eens kwalijk-

Zoo’n belooning tegemoet

Ook mijn vulpen en m’n potlood

Koesteren een stille hoop

Dat ik nog eens voor hun diensten

Een belastingplaatje koop

En wat zal het einde wezen

Maakt de nieuwe richting school?

Met een lintje of een plaatje

Brusselsch lof of boerenkool?

Als men over enk’le jaren

Met een doode grafwaarts gaat

Bengelt aan z’n laatste woning

Ook een penning van den staat!

 

                                                     J.P.

 

Katholieke Illustratie  —  23-07-1924