Een pracht plaatje

Met haar mooie mantelpakje
Met haar vlugge vlotte hoed
Met haar lieve groote kijkers
En haar dito kleine voe
Met haar leuk en guitig snuitje
Met haar kwieken pagekop
Met haar inviteerend mondje
Viel zij ook den diender op
Halt! U heeft geen rijwielplaatje!
Riep hij met zijn hand omhoog
En haar lieve linker oog keek
Héél diep in zijn ‘rechter’ oog …..
En zijn hand ging naar beneden
Zakte willoos langs zijn jas:
Hij begreep, dat zóó iets aardigs
Zelf een rijwielplaatje was.

Auteur:  Cline Doornbos

                               10-09-1924