Rijwielplaatjesjacht

’t Jachtseizoen is weer geopend
Op de plaatjeslooze fiets;
’t Is zoowaar een aardig kijkspel;
Bovendien kost ’t je niets.
Bij dozijnen zie ‘k ze sneven;
 “Afstappen” klinkt het bevel.
Wat de overtreder krijgt; nou,
Dat begrijpt u zeker wel ….!

Wachten totdat je bekeurd wordt,
Dat is Hollandsch naar den aard!
Steeds is iedereen gewaarschuwd:
Denk er om, het stalen paard
Moet al zestien januari
Prijken met ’t belastingmerk,
En zoo niet, dan doet een amt’naar
Het hem opgedragen werk!

’t Jachtseizoen is weer geopend,
En er is weer veel “wild”,
Velen, die geen plaatje hebben,
Worden, waar het kan, “gevild”.
Wees verstandig, ga niet fietsen,
Haal een plaatje, liefst meteen;
Ik ga ’t ook doen, want ‘k bedenk daar,
‘k Heb er zelf zoowaar nog geen ….!