Trouwboekje

Afbeeldingen van stempel in een trouwboekje of z.g. stamkaart (armen inschrijving) ter verkrijging van een kosteloos rijwielbelastingplaatje.
Deze stempels werden gebezigd in een aantal grote steden, omdat ambtenaren, belast met de uitgiften van kosteloze rijwielbelastingplaatjes, onvoldoende tijd hadden om in een korte periode rondom de uitgifte van nieuwe rijwielplaatjes, ieder gerechtigde van een officieel bewijs te voorzien voor het rijden met een kosteloos rijwielbelastingplaatje.
Dit bewijs werd ieder jaar uitgeschreven van 1924 t/m 1941, maar in de crisistijd  (1933 grote werkloosheid) was de aanvraag zo groot, dat deze noodmaatregel voor een aantal grote steden werd afgekondigd.

Het uitschrijven van het officiële bewijs gebeurde handmatig.