’t Oude rijwielbelastingplaatje

Nederlanders, hebt gij allen ’t Nieuwe belastingplaatje al?,
en weet gij ook de bestemming
voor het oude bijval?
Neen? O luister dan eens even,
‘k Wed, het is naar uw idee.
Deze oude plaatjes dienen,
Ter bestrijding T.B.C.!

Hebt gij dus als brave burgers
Aan uw fietsersplicht voldaan,
Kunt gij dus weer ongehinderd
Pedd’lend langs de wegen gaan,
Smijt ’t gebruikte oude plaatje
Niet op een of andere steê
Zendt het op aan de commissie
Ter bestrijding T.B.C.

Meer dan drie millioenen plaatjes
Reikt de fiscus jaarlijks uit.
Ieder plaatje weegt vier grammen,
Fietsers, reken nu eens uit,
Dat wordt dus twaalfduizend kilo’s
Is het dan geen prachtidee:
Deze dan te gelde maken
Ter bestrijding T.B.C.?

Vele kleintjes maken ’n groote,
Dat blijkt hier bijzonder sterk.
Komt dus fietsers, toont uw aandacht,
Steunt dit goed en prachtig werk,
’t kost u niets dan even denken:
zendt ze op, helpt allen mee,
beter doel is niet te vinden,
dan bestrijding T.B.C.!