Einde Koperen kwitantie

Het rijwielplaatje afgeschaft!
Heel fietsend Holland juicht!!
Dat dit besluit veel bijval vindt,
Weest dáár van overtuigd!
Wat gaf me dát een narigheid,
Dat akelige ding,
Zooals het daar onoog'lijk aan
Zoo menig jasje hing.
Dat plaatje heeft veel geld gekost
Uit vaak een kleine beurs;
Het was een onding voor 't publiek
En voor de controleurs.
Het was onsympathiek gedoe
Ook voor den ambtenaar,
Maar die loert niet meer om den hoek,
Die vraagt er niet meer naar!
Ach, als je 't soms vergeten had,
Al had je 't ook betaald,
Dan werd je tóch nog flink beboet
Je fiets soms "aangehaald"
Wel aardig, dat deez' nieuwe lent'
Een nieuw geluid ons gaf:
Totdusver kwam er steeds iets bij,
Nu gaat er eens wat af!..
Wij fietsen nu weer vrij door 't land
Maar naast dat goede rijwielnieuws
Stond nóg iets in de krant,
Waardoor bij mij de vraag rijst van:
"Hoe kom ik aan een band?"…
Dat pláátje is wel afgeschaft,
Men peddelt dus voor niets,
Maar als ik nou geen banden krijg,
Wat doe'k dan met een fiets?…
——————————————–

Geen plaatje meer!

Het rijwielplaatje afgeschaft!
Heel fietsend Holland juicht!!
Dat dit besluit veel bijval vindt,
Weest dáár van overtuigd!
Wat gaf me dát een narigheid,
Dat akelige ding,
Zooals het daar onoog'lijk aan
Zoo menig jasje hing.
Dat plaatje heeft veel geld gekost
Uit vaak een kleine beurs;
Het was een onding voor 't publiek
En voor de controleurs.
Het was onsympathiek gedoe
Ook voor den ambtenaar,
Maar die loert niet meer om den hoek,
Die vraagt er niet meer naar!
Ach, als je 't soms vergeten had,
Al had je 't ook betaald,
Dan werd je tóch nog flink beboet
Je fiets soms "aangehaald".
Wel aardig, dat deez' nieuwe lent'
Een nieuw geluid ons gaf:
Totdusver kwam er steeds iets bij,
Nu gaat er eens wat af!…
Wij fietsen nu weer vrij door 't land

—————————————

Maar naast dat goede rijwielnieuws
Stond nóg iets in de krant,
Waardoor bij mij de vraag rijst van:
"Hoe kom ik aan een band?"…
Dat pláátje is wel afgeschaft,
Men peddelt dus voor niets,
Maar als ik nou geen banden krijg,
Wat doe'k dan met een fiets?…

——————————————–

Het Rijwielplaatje

Rust in vrede, rijwielplaatje,
ach uw heengaan smart ons niets.
Wil voor eeuwig van ons scheiden,
leve ….. onze vrije fiets.
Op de borst geen ridderorde,
voor belasting eerlijkheid.
En al moppert de ontvanger,
dat gemodder zijn we kwijt.
Weg die rijwielplaatjes handel,
weg die dure gapperij.
Zwijntjesjagen (fietsendief) zal wel blijven,
maar het plaatje is voorbij.
Voor wie schrale lonen beuren,
En toch veel “trappen” gaan.
Is de vrije fiets een wonder,
dat wel in de krant mag staan.
Vrijer zal de jeugd gaan trekken,
zuchten komen niet meer voor.
Als een schat haar rijwielplaatje,
bij een dikke kus verloor.
Is dit heengaan niet een teeken,
van de grooten nieuwe tijd?
Van de menschelijke vrijheid,
rustende op verdraagzaamheid.

Koos Speenhof

3 mei 1941 – Rotterdams Nieuwsblad

——————————————–

Het einde van het rijwielplaatje

Rust in vrede rijwielplaatje
Ach uw heengaan smart ons niet
Wil voor eeuwig van ons scheiden
Leve … onze vrije fiets
Op de borst geen ridderorde
Voor belasting-eerlijkheid …..
En al moppert de ontvanger
Dat gemodder zijn we kwijt
Geen bekeuring meer te duchten
Afgeschaft en klaar is Kees!
Goed gezien van de regeering
Geen gesnor meer langs de wegen
En geen:rijwielplaatjesvrees
Al die mikmak is voorbij
En de fietser is al trappend,
Als een wandelaar zoo vrij
Nu de bussen minder rijden
En de treinen over slaan
Is het rijwiel toch de uitkomst
Voor wat snel op weg moet gaan
Als de banden niet ontbreken
Want die raken ook al foets
Is het fietsje met zijn trapkracht
Onze rijke weeldekoet
Weg die rijwiel plaatjes-handel
Weg die dure gapperij
Zwijntjes-jagen zal wel blijven
Maar het plaatje is voorbij
Voor wie schrale loonen beuren
En toch veel uit trappen gaan
Is die vrije fiets een wonder
Dat wel in de krant mag staan
Vrijer zal de jeugd gaan trekken
Zuchten komen niet meer voor
Als een schat haar rijwielplaatje
Bij een dikken kus verloor
Is het heengaan niet een teeken
Van den grooten, nieuwen tijd?
Van de menschelijke vrijheid
Rustend op verdraagzaamheid?

J.H. SPEENHOF,  20-05-1941

——————————————–

RUST (ROEST) IN VREDE

Rust in vrede, rijwielplaat
Ach u heengaan smart ons niet.
Wil voor eeuwig van ons scheiden,
leve onze vrije fiets.
Op den borst geen Ridderorde,
voor belasting eerlijkheid.
En al moppert den ontvanger,
dat gemodder zijn we kwijt.
Weg die rijwielplaatjeshandel.
Weg die dure gapperij.
*Zwijntjesjagen zal wel blijven,
maar het plaatje is voorbij.
Voor wie de schrale lonen beuren,
en toch veel uit trappen gaan,
is de vrije fiets een wonder,
dat wel in de krant mag staan.
Vrijer zal de jeugd gaan trappen,
zuchten komen niet meer voor.
Als een schat haar rijwielplaatje,
bij een dikke kus verloor.
Is dit heengaan niet een teken
van de groote nieuwe tijd?
Van de menschenlijke vrijheid,
Rustend op verdraagzaamheid.
*kleine diefstallen (cj)

Koos Speenhof,   mei 1941

——————————————–

Geen plaatje meer!

Het rijwielplaatje afgeschaft!
Heel fietsend Holland juicht!!
Dat dit besluit veel bijval vindt,
Weest dáár van overtuigd!
Wat gaf me dát een narigheid,
Dat akelige ding,
Zooals het daar onoog'lijk aan
Zoo menig jasje hing.
Dat plaatje heeft veel geld gekost
Uit vaak een kleine beurs;
Het was een onding voor 't publiek
En voor de controleurs.
Het was onsympathiek gedoe
Ook voor den ambtenaar,
Maar die loert niet meer om den hoek,
Die vraagt er niet meer naar!
Ach, als je 't soms vergeten had,
Al had je 't ook betaald,
Dan werd je tóch nog flink beboet
Je fiets soms "aangehaald"
Wel aardig, dat deez' nieuwe lent'
Een nieuw geluid ons gaf:
Totdusver kwam er steeds iets bij,
Nu gaat er eens wat af!..
Wij fietsen nu weer vrij door 't land

——————————————–

Maar naast dat goede rijwielnieuws
Stond nóg iets in de krant,
Waardoor bij mij de vraag rijst van:
"Hoe kom ik aan een band?"…
Dat pláátje is wel afgeschaft,
Men peddelt dus voor niets,
Maar als ik nou geen banden krijg,
Wat doe'k dan met een fiets?…

——————————————–

Per kar en per fiets

Nu d'auto's hier zijn opgelegd,
Benzine moet gespaard,
Nu is de eer zoowaar weer aan
Het vaak versmade paard.
De taxi's liggen in den hoek,
Het rijtuig met koetsier
Viert weer triomf en d'autobus
Werd weer een Jan Plezier.
De vrachten tast men thans weer op
Een oude sleeperskar
En Kees de voerman grijnst met recht:
"Ze moete mèn wir, war?!"
Waar thans de automobilist
Langs holle wegen staart,
Daar zegt hij met een variant:
"Mijn auto voor een paard!"
Getapt is alom in het land
Thans ook het stálen ros;
Wie vroeger in een auto lag,
Die trapt er nu op los!
En had men zich de luxe van
Chauffeur gepermitteerd
Dan heeft men hem per tandem gauw
De "vóórtrap" aangesmeerd
Per paard en wagen of per fiets
Trekt Holland er op uit,
Waardoor de vaart van snelheidsdood
Voorloopig is gestuit.
Een ander voordeel van verkeer
In zeer vertraagden trant
Is dat men thans pas eens goed ziet
De schoonheid van ons land!

——————————————–

Fiets

Ze stond er al jaren
De stof te vergaren;
Door niemand gezocht
En bijna verkocht.
Werd nimmer bekeken,
Door ieder ontweken;
Ze roestte geducht
En snakte naar lucht.
Was zeer overbodig,
Sinds lang niet meer noodig;
Een gammel model
Met zeer schorre bel.
Een rasechte flodder,
Verzot op de modder;
Had altijd gepiept,
Was dikwijls gekiept.
Zat zeer ongelukkig
Liep meestal wat snukkig;
Deed altijd zoo zot,
Was dikwijls kapot.
Liet graag zich betrappen,
Te vies om te gappen;
Een prul van een kast
Geen nut maar een last.
Te stroef om te sturen,
Hing 't liefst tegen muren;
Kortom: een "mesjien
Da'k niet meer wou zien!

——————————————–

Ik moet me vergissen,
Hoe kon ik haar missen;
En zei zoo maar iets
En waardeer thans… m'n fiets!

—————————————-

(Met "vrij" dan te verstaan, Dat j'op je fiets nu plaatjesloos Je gangetje kunt gaan).