Het gebeurde, in mijn herinnering, in het jaar 1930 Schoolmeester Pieren Hecker uit Montfort was op bezoek geweest bij zijn zuster Fien, de vrouw van Reneé de Smeed uit Brachterbeek. Toen hij ’s avonds in het donker naar huis fietste werd hij nabij de overweg staande gehouden door Rijksveldwachter Waayen uit Linne (Waayen was geen gemakkelijke) De schoolmeester zou verblindende verlichting gevoerd hebben. Ter nadere vaststelling van deze wetsovertreding fietste eerst een hulpveldwachter, die Waayen vergezelde, met de fiets nog een langs. En ook Waayen reed een keer voorbij; Beide constateerde verblindende fietsverlichting!! Een proces-verbaal was daarom het gevolg.
De fietsverlichting werd gevoed door een VT dynamo. (Veilig Thuis slogan) 

Schoolmeester Janssen uit Maasbracht fietste na een heftige kaartavond in café Sjang Cremers rond middernacht zonder fietsverlichting naar huis. Halverwege werd hij door Rijksveldwachter Guus van Cruchten hiervoor verbaliseert.  Echter de schoolmeester zie; ik ga naar de rechter, dit kan niet. Later voor de rechter verschijnend, kreeg hij een boete van fl. 2.50  (  €  1.13).  Bij zijn verdediging verklaarde de schoolmeester dat hij helemaal geen fietsverlichting hoefde te voeren aangezien het volle maan was en het zo licht was als overdags. Zo, zo zei de rechter, dus u hebt de wet opzettelijk overtreden.
De uitspraak wordt daarom fl. 5.= (€  2.27)   René Smeets, smid en rijwielhandelaar, uit Maasbracht-Beek verkocht in 1928 een nieuwe Gazelle fiets aan een landbouwer. Op een zondag in de namiddag stond de boer in de keuken van de smid.  Hij had reeds een lekke band. De smid was wel bereid om de band te plakken; een punaise was de boosdoener.
De smid vroeg voor deze zondagsreparatie 15 cent (€ 0.07). Toen werd de boer kwaad en weigerde te betalen. Dit had niet mogen en kunnen gebeuren bij een gloednieuwe fiets, het was ongehoord dat die nu al lek was! Alle argumenten van de rijwielhandelaar ten spijt, de boer kon niet overtuigd worden en betaalde niet.

Deze drie verhalen zijn opgemaakt door dhr. P. Smeets, Maasbracht (78 jaar 2000).