DE BON

Op de tweede zaterdag in mei 1933, s’avonds  om 11 uur, starten wij voor en bedevaarttocht naar Den Bosch. Wij waren met twintig man. Ik was de jongste en slechts 16 jaar. Wij hadden afgesproken dat ieder een belastingplaatje meenam. Er waren tien tandems gehuurd, dus twintig plaatjes. Iedereen was op de hoogte omtrent de zichtbaarheid van het belastingplaatje. Om drieëntwintig uur starten wij, alles liep gesmeerd. En om 24.30 uur stopten wij voor de eerste keer om te eten, want volgens de Rooms Katholieke- wet moest men nuchter zijn vanaf 24.00 uur,  om s’morgens  in de gebedsdienst naar de communie te kunnen gaan. Omdat de klok één uur verzet was, hielden wij het op 01.00 uur. Na een stevige boterham stapten wij weer op, richting Culemborg om daar met de “gierpont”1 (gratis) over te gaan. (Een route zonder tolbruggen of tolwegen).  Een “gierpont” is een pont die door de waterkracht van de rivier voortgedreven wordt. Deze overtocht kon wel uren duren, vooral als hij van de overkant moest komen. Na de pont gingen wij verder richting Hedel, daar was een “schipbrug”2. Onderweg losten wij elkaar diverse keren af om achter het stuur te zitten. Mijn broer had als enige het belastingplaatje in zijn zak, omdat hij het bevestigingsriempje kwijt was. Juist toen hij achter het stuur zat werden wij met z’n allen door de politie van Hedel aangehouden. Mijn zwager als duopassagier voerde het woord. Hij had het plaatje aan zijn revers hangen niet alleen hij, maar alle negentien. Zijn reden- voering hielp niets.  Mijn broer werd op de bon geslingerd. Wat hij moest betalen, weet ik niet meer, (fl. 0.50 red.) en zo kwamen wij in Den Bosch aan. Hoofddoel, St. Jans- kathedraal. De terugweg liep vlot. Plusminus 19.00 uur kwamen wij weer in Sloten (NH) bij Amsterdam  aan, daar waren wij ook gestart.

G. Mulder, Zwanenburg

  1. “Gierpont” ook wel “overzetveer” op een rivier dat, aan een ketting bevestigd, door de werking van de stroming langs een kabel van de ene oever naar de andere giert.
  2. “Schipbrug” is een beweegbare brug waarvan het dek rust op platte schuiten die weggevaren kunnen worden.