De fanatieke ambtenaar

Het bekeuren van de fietsende meerderheid was voor sommige ambtenaren, die wegens het gemis van verdere kwaliteiten wilden opvallen, een fanatieke sport.
Ze wisten wel een goed stekje bij een kerk, school of fabrieksterrein, waar het altijd raak was.
Zo herinner ik me een ambtenaar, ze noemden hem altijd “de bonnenboer, die zich op dit punt bijzonder onderscheidde.
Ook zijn bloedeigen vrouw werd eens zijn slachtoffer in haar haast om tijdig op het schoolplein te zijn om hun kinderen op te halen.
Ofschoon hij haar kende werd ze  bekeurd, want hij spaarde niets en niemand.  Zijn eigen oma zou hij ook te grazen hebben genomen.