Toppunt van ambtenarij

Rijwielplaatje zat wel op de fiets,

maar niet op het stuur.  

25 aug.1938 – Reeds stond Breda op de zwarte lijst voor wat betreft soepelheid bij
het controleeren der rijwielbelastingmerken. Niettegenstaande, dat blijven ambtenaren echter vasthouden aan het "voorschrift is voorschrift" en zoo werden gisteren op den Teteringschedijk weer ettelijk wielrijders verbaliseert, die het plaatje wel bij zich hadden, doch dit niet op de voorgeschreven wijze zichtbaar droegen. Ook te Ulvenhout kreeg een oude boer tot zijn verwondering twee kwartjes te betalen, toen hij triomfantelijk zijn plaatje uit zijn tabaksdoos haalde.

**********

Het toppunt van ambtenarij gaf echter in Chaam te zien, waar een rijksambtenaar iemand twee kwartjes liet betalen, omdat het plaatje niet op het stuur bevestigd was. De man had n.l. om diefstal te voorkomen het plaatje bevestigd in den beugel van zijn bel, waardoor het echter minder duidelijk te zien was. Hoewel de man overtuigd was, dat hij door den kantonrechter zou worden vrijgesproken, trof hij toch de schikking van vijftig cent, omdat het bijwonen van een kantongerechtzitting te Breda hem te omslachtig was en meer aan arbeidsverzuim zou kosten dan twee kwartjes boete.

**********

Een dienstmeisje te Breda, dat het plaatje goed zichtbaar op haar mantel droeg, is tot tweemaal toe naar het politiebureau gebracht, omdat het plaatje er zoo oud uitzag en men vermoedde, dat dit vervalscht was. Beide keeren werd het meisje een kwartier lang ondervraagd. De ervaring wijst hier dus uit, dat iemand, die een nieuw rijwielplaatje draagt, dat eenigzins dof is geworden, meer kans loopt opgebracht te worden, dan iemand die een oud plaatje oppoetst en voor nieuw laat doorgaan.