Werkwijze voor het maken van een vals rijwielbelastingplaatje.

        ————

        1934 / 35

        ————

Als verzamelaar van rijwielen en alles wat daar mee te maken heeft kwam ik in contact met een oude machinist ( ome Dirk – 90 jaar – 2003) die mij vertelde hoe hij een duplicaat maakte van een rijwielbelastingplaatje. Als beurtschipper had hij in die tijd niet zo veel tijd om met een rijwiel op pad te gaan; hij was meer op het water.

Voor die korte tijd dat hij zijn fiets gebruikte wilde hij geen duur rijwielplaatje aanschaffen, en ging zelf aan de slag.

 

Hij leende een rijwielplaatje van een goede bekende en legde dat vlak op een stuk hout. Daaroverheen spande hij een stuk latoenkoper, wat hij stevig vast maakte om niet te kunnen verschuiven. Met een stevige staalborstel klopte hij de onder liggende afbeelding erin. Het redelijke resultaat was in c.a. 10 minuten gemaakt. Het werd in model geknipt en in een metalenhouder gedaan om het maar zo echtmogelijke te laten lijken.

Omdat oom Dirk zelf geen fiets had gebruikte hij hiervoor de fiets van zijn moeder. Het rijwielplaatje met houder werd gemonteerd aan de stuurbuis, en omdat deze fiets was voorzien van handremmen met stangverbinding werd het directe zicht door de stangen enigszins ontnomen.

Bovendien was zijn moeder een respectabel gewaardeerd mens, waardoor ze niet echt serieus gecontroleerd werd. 
Oom Dirk  en zijn moeder hebben op boven omschreven wijze, vele jaren met een vals rijwielplaatje rond gereden. Gratis en voor niks, behoudens een stukje latoenkoper, maar dat had oom Dirk in voorraad op zijn boot.