Welke Kabinetten en ministers van Financiën waren er
ten tijde van de Rijwielbelastingwet 1924 / 1941.


               Kabinet                                          Minister van Financiën