Hierbij het belastingplaatje.
Lieve menschen, ’t is geen praatje,
doch het is warempel waar:
’t komt er nog voor ’t eind van ’t jaar.
Dertig duppies moet je schuiven.
Wat zal de minister gnuiven,
als die drie millioen hij int
van zijn lieven rijwielvrind.
Als nu maar die goede duiten
niet verdaan aan oorlogsschuiten
Worden en om zwaar geschut
’s Lands kas weer wordt uitgeput !
Liever zien we vredesdaden:
goede wegen, rijwielpaden.
Krijgen wij die voor ons geld,
dan ’t stiekum neergeteld.
Een millioen belastingplaten !
Hand’laar – houd ze in de gaten
Goed begrepen ? Goed verstaan ?
Iets  verdient gelicht er aan.

 

De  Nieuwe  Rijwielbelasting.

Deftig draagt thans mijn sigaartje
Om het bruine lijf den band
Die mij komt op idem zooveel
Voor de schatkist van het land
’t Ding dat geurt nu op mijn kosten
Met het sieraad van den straat
’t Acht zich minstens zoo verdienst’lijk
Als een onbekende soldaat.
d’ Onderscheiding was tot heden
Zeker eenig in haar soort;
Van zoo’n nieuwe schatkist-orde
Had hier niemand nog gehoord
Maar nu heeft de kas-minister
Door ’t succes geïnspireerd
Voor verdienste ook mijn rijwiel
Met zoo’n dingetje vereerd
Dat voelt zich nu veel voornamer
Dan die mis’lijke sigaar
Want het krijgt ik zal betalen-
Nieuwe spullen ieder jaar
Wil ik het op straat vertoonen
’t Voorschrift luidt dan: “groot tenue”
‘k Vrees dat straks nog een medaille
Siert mijn stomme paraplu
Mijn versleten bruine schoenen
En m’n oude strooien hoed
Zien ook neem het hun eens kwalijk-
Zoo’n belooning tegemoet
Ook mijn vulpen en m’n potlood
Koesteren een stille hoop
Dat ik nog eens voor hun diensten
Een belastingplaatje koop
En wat zal het einde weze
Maakt de nieuwe richting school?
Met een lintje of een plaatje
Brusselsch lof of boerenkool?
Als men over enk’le jaren
Met een doode grafwaarts gaat
Bengelt aan z’n laatste woning
Ook een penning van den staat!

                                                     J.P.

 

Katholieke Illustratie  –  23-07-1924